Vispārīgi noteikumi

Iespaids (no vācu val. Impressum)

 

(Informācija saskaņā ar Telepakalpojumu likumu (TDG) vai

10. punkts, mediju pakalpojumu valsts līgums)

Atbildīgs par saturu saskaņā ar MDStV 6. §

Markus Štuks

 

kontaktadrese

Prof Dr. Markus Štuks

Leipziger Strasse 64

 

04420 Markranštate

 

Tālr. 0049-(0)34205-505282 vai 0049-(0)179-4497384

E-pasts: stueck@bildungsgesundheit.de

 

Mūs varat atrast arī Facebook:

http://www.facebook.com/Bildungsgesundheit

 

PVN Nr. saskaņā ar Tirdzniecības nodokļa likuma 27.a pantu: 231/279/04995

 

Atbildīgā uzraudzības iestāde: Leipcigas pilsētas Veselības departaments, Gustav-Mahler-Str. 13, 04109 Leipciga, Leipcigas pilsētas sabiedriskās kārtības birojs, 04092 Leipciga

 

Atruna: neskatoties uz rūpīgu satura kontroli, mēs neuzņemamies nekādu atbildību par ārējo saišu saturu un nekādā veidā nepieņemam šo saturu kā savu. Saistīto lapu operatori ir pilnībā atbildīgi par to saturu.

 

Saturs (teksti): ar šo mēs skaidri norādām, ka lapu saturs ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. To nedrīkst izmantot, lai noteiktu diagnozi vai izvēlētos vai piemērotu ārstēšanas vai iejaukšanās metodes. Šī informācija nekādā gadījumā neaizstāj profesionālus padomus vai ārstēšanu, ko sniedz apmācīti un atzīti psihoterapeiti, ārsti un alternatīvi psihoterapijas speciālisti. Nevar uzņemties atbildību par prasībām, kas varētu rasties no šīs interneta publikācijas.

 

Juridiskā informācija par autortiesībām: Atbild par izkārtojuma, tīmekļa dizaina, grafikas un tekstu izstrādi, ideju un ieviešanu (ja vien nav nosaukti citi autori/autori) ir Dr. Markusa gabals. Visas šīs mājas lapas lapas ir aizsargātas ar autortiesībām. Tas jo īpaši attiecas uz visiem tekstiem, attēliem un grafikiem un to izvietojumu tīmekļa lapās. Šo lapu (vai to daļu) pavairošana vai izmantošana citos elektroniskajos vai drukātajos plašsaziņas līdzekļos un to publicēšana (arī internetā) ir atļauta tikai ar iepriekšēju rakstisku atļauju.

 

Datu aizsardzība

1. Privātums īsumā

 

Galvenā informācija

Šīs piezīmes sniedz vienkāršu pārskatu par to, kas notiek ar jūsu personas datiem, kad apmeklējat mūsu vietni. Personas dati ir visi dati, ar kuriem jūs var personiski identificēt. Sīkāka informācija par datu aizsardzības tēmu ir atrodama mūsu datu aizsardzības deklarācijā, kas norādīta zem šī teksta.

Datu apkopošana mūsu vietnē

Kas ir atbildīgs par datu vākšanu šajā vietnē?

Datu apstrādi šajā vietnē veic vietnes operators. Viņu kontaktinformāciju varat atrast šīs vietnes nospiedumā.

 

Kā mēs ievācam jūsu datus?

No vienas puses, jūsu dati tiek vākti, kad jūs tos mums paziņojat. Tie var būt, piemēram, dati, ko ievadāt saziņas veidlapā.

Citus datus mūsu IT sistēmas automātiski ieraksta, kad apmeklējat vietni. Tie galvenokārt ir tehniskie dati (piemēram, interneta pārlūkprogramma, operētājsistēma vai lapas apskates laiks). Šie dati tiek apkopoti automātiski, tiklīdz jūs ieejat mūsu vietnē.

 

Kādam nolūkam mēs izmantojam jūsu datus?

Daļa datu tiek apkopoti, lai nodrošinātu, ka vietne tiek nodrošināta bez kļūdām. Citus datus var izmantot, lai analizētu jūsu lietotāja uzvedību.

 

Kādas tiesības jums ir attiecībā uz jūsu datiem?

Jums ir tiesības jebkurā laikā bez maksas saņemt informāciju par jūsu uzglabāto personas datu izcelsmi, saņēmēju un mērķi. Jums ir arī tiesības pieprasīt šo datu labošanu, bloķēšanu vai dzēšanu. Ja jums ir vēl kādi jautājumi par datu aizsardzību, jūs varat sazināties ar mums jebkurā laikā pa izdevumā norādīto adresi. Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību kompetentajai uzraudzības iestādei.

 

Analīzes rīki un trešo pušu rīki

Kad jūs apmeklējat mūsu vietni, jūsu sērfošanas uzvedība var tikt statistiski novērtēta. To galvenokārt veic ar tā sauktajām analīzes programmām. Jūsu sērfošanas uzvedības analīze parasti ir anonīma; sērfošanas uzvedību nevar izsekot līdz jums. Varat iebilst pret šo analīzi vai novērst to, neizmantojot noteiktus rīkus. Sīkāku informāciju var atrast mūsu datu aizsardzības deklarācijā sadaļā “Trešo pušu moduļi un analīzes rīki”.

Jūs varat iebilst pret šo analīzi. Par iebilduma iespējām informēsim šajā datu aizsardzības deklarācijā.

 

2. Vispārīga informācija un obligātā informācija privātumu

Šo lapu operatori ļoti nopietni uztver jūsu personas datu aizsardzību. Mēs apstrādājam jūsu personas datus konfidenciāli un saskaņā ar likumā noteiktajiem datu aizsardzības noteikumiem un šo datu aizsardzības deklarāciju.

Ja izmantojat šo vietni, tiks apkopoti dažādi personas dati. Personas dati ir dati, ar kuriem jūs var identificēt. Šajā datu aizsardzības deklarācijā ir paskaidrots, kādus datus mēs apkopojam un kādam nolūkam tos izmantojam. Tajā arī paskaidrots, kā un kādam nolūkam tas notiek.

Vēlamies norādīt, ka datu pārraidei internetā (piemēram, sazinoties pa e-pastu) var būt drošības nepilnības. Pilnīga datu aizsardzība pret trešo personu piekļuvi nav iespējama.

 

Piezīme atbildīgajai iestādei

Par datu apstrādi šajā vietnē atbildīgā iestāde ir:

Gabriela Freihofa

Neļķu ceļš 5

52078 Āhene

Vācija

Tālrunis: +49 (0) 241 – 9007105

E-pasts: gabriela@biodanza-online.de

Atbildīgā iestāde ir fiziska vai juridiska persona, kas viena pati vai kopā ar citiem lemj par personas datu (piemēram, vārdu, e-pasta u.c.) apstrādes mērķiem un līdzekļiem.

 

Jūsu piekrišanas datu apstrādei atsaukšana

Daudzas datu apstrādes darbības ir iespējamas tikai ar jūsu nepārprotamu piekrišanu. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt jau sniegto piekrišanu. Pietiek ar neformālu ziņu mums pa e-pastu. Līdz atsaukšanai veiktās datu apstrādes likumību atsaukums neietekmē.

Pārsūdzības tiesības kompetentajā uzraudzības iestādē

Datu aizsardzības likuma pārkāpumu gadījumā attiecīgajai personai ir tiesības iesniegt sūdzību atbildīgajā uzraudzības iestādē. Kompetentā uzraudzības iestāde datu aizsardzības jautājumos ir tās federālās zemes datu aizsardzības amatpersona, kurā atrodas mūsu uzņēmums. Datu aizsardzības inspektoru saraksts un viņu kontaktinformācija ir atrodama šajā saitē: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

 

SSL vai TLS šifrēšana

Drošības apsvērumu dēļ un lai aizsargātu konfidenciāla satura pārsūtīšanu, piemēram, pasūtījumus vai pieprasījumus, ko sūtāt mums kā vietnes operatoram, šī vietne izmanto SSL vai. TLS šifrēšana. Šifrētu savienojumu varat atpazīt pēc tā, ka pārlūkprogrammas adreses rindiņa mainās no “http://” uz “https://”, kā arī pēc slēdzenes simbola pārlūkprogrammas rindā.

Ja ir aktivizēta SSL vai TLS šifrēšana, trešās puses nevar nolasīt datus, ko mums pārsūtāt.

Tiesības uz informāciju, bloķēšanu, dzēšanu

Piemērojamo tiesību normu ietvaros Jums ir tiesības bez maksas saņemt informāciju par Jūsu uzglabātajiem personas datiem, to izcelsmi un saņēmēju un datu apstrādes mērķi un, ja nepieciešams, tiesības uz šo datu labošanu, bloķēšanu vai dzēšanu plkst. jebkurā laikā. Jūs varat sazināties ar mums jebkurā laikā pa izdevumā norādīto adresi, ja jums ir kādi papildu jautājumi par personas datu tēmu.

 

Iebildumi pret reklāmas vēstulēm

Ar šo mēs iebilstam pret kontaktdatu izmantošanu, kas publicēta kā daļa no nospieduma pienākuma nosūtīt nevēlamu reklāmu un informatīvos materiālus. Vietnes operatori nepārprotami patur tiesības veikt tiesiskas darbības, ja tiek nosūtīta nevēlama reklāma, piemēram, surogātpasta e-pasti.

 

3. Datu vākšana mūsu vietnē

Servera žurnālfaili

Lapu nodrošinātājs automātiski apkopo un uzglabā informāciju tā sauktajos servera žurnālfailos, kurus jūsu pārlūkprogramma automātiski nosūta mums. Šie ir:

• Pārlūkprogrammas veids un versija

• izmantotā operētājsistēma

• Novirzītāja URL

• Piekļuves datora resursdatora nosaukums

• Servera pieprasījuma laiks

• Saglabājot, IP adrese vienmēr tiek iestatīta uz 0.0.0.0 un tiek anonimizēta.

Šie dati nav sapludināti ar citiem datu avotiem.

Datu apstrādes pamats ir GDPR 6. panta 1. punkta b apakšpunkts, kas ļauj apstrādāt datus, lai izpildītu līgumu vai pirmslīguma pasākumus.

 

Saziņas veidlapa

Ja nosūtāt mums pieprasījumus, izmantojot saziņas veidlapu, mēs saglabāsim jūsu informāciju no pieprasījuma veidlapas, tostarp tajā norādīto kontaktinformāciju, lai apstrādātu pieprasījumu un uzdotu papildu jautājumus. Mēs nenododam šos datus bez jūsu piekrišanas.

Tāpēc saziņas veidlapā ievadīto datu apstrāde ir balstīta tikai uz jūsu piekrišanu (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts). Šo piekrišanu varat atsaukt jebkurā laikā. Pietiek ar neformālu ziņu mums pa e-pastu. Līdz atsaukšanai veikto datu apstrādes darbību likumību atsaukums neietekmē.

Saziņas veidlapā ievadītie dati paliks pie mums līdz brīdim, kad lūgsit tos dzēst, atsaukt savu piekrišanu glabāšanai vai datu glabāšanas mērķis vairs nav spēkā (piemēram, pēc jūsu pieprasījuma apstrādes). Obligātās tiesību normas, jo īpaši glabāšanas periodi, paliek neskartas.

 

4. Sociālie mediji

Facebook spraudņi (poga Patīk)

Mūsu vietnē ir integrēti spraudņi no sociālā tīkla Facebook, pakalpojumu sniedzēja Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Jūs varat atpazīt Facebook spraudņus pēc Facebook logotipa vai pogas “Patīk” (“Man patīk”) mūsu vietnē. Facebook spraudņu pārskatu varat atrast šeit: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Apmeklējot mūsu lapas, tiek izveidots tiešs savienojums starp jūsu pārlūkprogrammu un Facebook serveri, izmantojot spraudni. Facebook saņem informāciju, ka esat apmeklējis mūsu vietni ar savu IP adresi. Ja noklikšķināt uz Facebook pogas "Patīk", kamēr esat pieteicies savā Facebook kontā, varat saistīt mūsu lapu saturu ar savu Facebook profilu. Tas ļauj Facebook saistīt jūsu apmeklējumu mūsu vietnē ar jūsu lietotāja kontu. Vēlamies norādīt, ka mums kā lapu nodrošinātājam nav zināšanu par pārsūtīto datu saturu vai to, kā Facebook tos izmanto. Papildinformāciju par to var atrast Facebook datu aizsardzības deklarācijā vietnē https://de-de.facebook.com/policy.php.

Ja nevēlaties, lai Facebook varētu saistīt jūsu apmeklējumu mūsu vietnē ar jūsu Facebook lietotāja kontu, lūdzu, izrakstieties no sava Facebook lietotāja konta.

 

Twitter

Twitter pakalpojuma funkcijas ir integrētas mūsu vietnēs. Šīs funkcijas piedāvā uzņēmums Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Izmantojot Twitter un funkciju "Re-Tweet", jūsu apmeklētās vietnes tiek saistītas ar jūsu Twitter kontu un tiek darītas zināmas citiem lietotājiem. Šie dati tiek pārsūtīti arī uz Twitter. Vēlamies norādīt, ka mums kā lapu nodrošinātājam nav zināšanu par pārsūtīto datu saturu vai to, kā tos izmanto Twitter. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet Twitter privātuma politiku vietnē https://twitter.com/privacy. Savus privātuma iestatījumus pakalpojumā Twitter varat mainīt konta iestatījumos: https://twitter.com/account/settings.

 

XING

Mūsu vietne izmanto XING tīkla funkcijas. Pakalpojumu sniedzējs ir XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburga, Vācija. Katru reizi, kad tiek izsaukta kāda no mūsu lapām, kas satur XING funkcijas, tiek izveidots savienojums ar XING serveriem. Cik mums zināms, nekādi personas dati netiek glabāti. Jo īpaši netiek saglabāta neviena IP adrese un netiek novērtēta lietošanas uzvedība.

Papildinformāciju par datu aizsardzību un pogu XING Share var atrast XING datu aizsardzības deklarācijā: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

 

5. Analytics rīki un reklāma

Google Analytics

Šī vietne izmanto tīmekļa analīzes pakalpojuma Google Analytics funkcijas. Pakalpojumu sniedzējs ir Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics izmanto tā sauktās "sīkdatnes". Tie ir teksta faili, kas tiek saglabāti jūsu datorā un ļauj analizēt, kā jūs lietojat vietni. Sīkdatnes ģenerētā informācija par šīs vietnes lietošanu parasti tiek pārsūtīta uz Google serveri ASV un tur saglabāta.

 

Google Analytics sīkfaili tiek glabāti, pamatojoties uz GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Vietnes operatoram ir likumīgas intereses analizēt lietotāju uzvedību, lai optimizētu gan savu vietni, gan tās reklāmu.

 

IP anonimizācija

Šajā vietnē esam aktivizējuši IP anonimizācijas funkciju. Rezultātā Google saīsinās jūsu IP adresi Eiropas Savienības dalībvalstīs vai citās Eiropas Ekonomikas zonas līguma valstīs, pirms tā tiks nosūtīta uz ASV. Tikai izņēmuma gadījumos pilna IP adrese tiks nosūtīta uz Google serveri ASV un tur saīsināta. Šīs tīmekļa vietnes operatora vārdā Google izmantos šo informāciju, lai novērtētu, kā jūs lietojat vietni, apkopotu pārskatus par vietnes darbību un sniegtu vietnes operatoram citus ar vietnes darbību un interneta lietošanu saistītus pakalpojumus. IP adrese, ko jūsu pārlūkprogramma pārsūtīja Google Analytics ietvaros, netiks apvienota ar citiem Google datiem.

 

Iebildumi pret datu vākšanu

Varat neļaut pakalpojumam Google Analytics apkopot jūsu datus, noklikšķinot uz šīs saites. Tiks iestatīts atteikšanās sīkfails, lai novērstu jūsu datu vākšanu, turpmāk apmeklējot šo vietni: Atspējojiet Google Analytics.

Plašāku informāciju par to, kā Google Analytics apstrādā lietotāju datus, varat atrast Google datu aizsardzības deklarācijā: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Demogrāfiskie raksturlielumi pakalpojumā Google Analytics

Šī vietne izmanto Google Analytics funkciju "demogrāfiskie raksturlielumi". Tas ļauj izveidot atskaites, kas satur apgalvojumus par vietnes apmeklētāju vecumu, dzimumu un interesēm. Šie dati tiek iegūti no Google uz interesēm balstītām reklāmām un trešo pušu pakalpojumu sniedzēju apmeklētāju datiem. Šos datus nevar piešķirt konkrētai personai. Varat jebkurā laikā deaktivizēt šo funkciju, izmantojot Google konta reklāmu iestatījumus, vai vispār aizliegt Google Analytics apkopot savus datus, kā aprakstīts punktā “Iebildumi pret datu vākšanu”.

 

Google AdWords

Šī vietne laiku pa laikam izmanto Google AdWords. AdWords ir tiešsaistes reklamēšanas programma no Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States ("Google").

Kā daļu no Google AdWords mēs izmantojam tā saukto reklāmguvumu uzskaiti. Ja noklikšķināsit uz Google ievietotās reklāmas, reklāmguvumu uzskaitei tiks iestatīts sīkfails. Sīkdatnes ir mazi teksta faili, kurus interneta pārlūkprogramma saglabā lietotāja datorā. Šīs sīkdatnes zaudē savu derīgumu pēc 30 dienām un netiek izmantotas lietotāju personiskai identificēšanai. Ja lietotājs apmeklē noteiktas šīs vietnes lapas un sīkfaila derīguma termiņš vēl nav beidzies, mēs un Google varam atpazīt, ka lietotājs noklikšķināja uz reklāmas un tika novirzīts uz šo lapu.

Katrs Google AdWords klients saņem atšķirīgu sīkfailu. Sīkfailus nevar izsekot, izmantojot AdWords reklāmdevēju vietnes. Informācija, kas iegūta, izmantojot reklāmguvumu sīkfailu, tiek izmantota, lai izveidotu reklāmguvumu statistiku AdWords klientiem, kuri ir izvēlējušies reklāmguvumu uzskaiti. Klienti uzzina kopējo lietotāju skaitu, kuri noklikšķināja uz viņu reklāmas un tika novirzīti uz lapu ar reklāmguvumu uzskaites tagu. Tomēr viņi nesaņem nekādu informāciju, pēc kuras lietotājus varētu identificēt. Ja nevēlaties piedalīties uzskaitē, varat iebilst pret šo izmantošanu, lietotāja iestatījumos viegli deaktivizējot Google reklāmguvumu uzskaites sīkfailu savā interneta pārlūkprogrammā. Tad jūs netiksiet iekļauts reklāmguvumu uzskaites statistikā.

"Reklāmguvumu sīkfaili" tiek saglabāti, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Vietnes operatoram ir likumīgas intereses analizēt lietotāju uzvedību, lai optimizētu gan savu vietni, gan tās reklāmu.

Plašāku informāciju par Google AdWords un Google reklāmguvumu uzskaiti varat atrast Google datu aizsardzības noteikumos: https://www.google.de/policies/privacy/.

Jūs varat iestatīt savu pārlūkprogrammu tā, lai jūs būtu informēts par sīkdatņu uzstādīšanu un atļautu sīkdatnes tikai atsevišķos gadījumos, izslēgtu sīkdatņu pieņemšanu noteiktos gadījumos vai vispār un aktivizētu sīkdatņu automātisku dzēšanu, kad pārlūkprogramma ir aizvērta. Ja sīkfaili tiek deaktivizēti, šīs vietnes funkcionalitāte var tikt ierobežota.

 

Google reCAPTCHA

Mēs savās vietnēs izmantojam “Google reCAPTCHA” (turpmāk “reCAPTCHA”). Pakalpojumu sniedzējs ir Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

ReCAPTCHA mērķis ir pārbaudīt, vai datus mūsu vietnē (piemēram, saziņas formā) ievadījis cilvēks vai automatizēta programma. Lai to izdarītu, reCAPTCHA analizē vietnes apmeklētāja uzvedību, pamatojoties uz dažādām īpašībām. Šī analīze sākas automātiski, tiklīdz vietnes apmeklētājs ieiet vietnē. Analīzei reCAPTCHA izvērtē dažādu informāciju (piem., IP adresi, cik ilgu laiku vietnes apmeklētājs pavada vietnē vai lietotāja veiktās peles kustības). Analīzes laikā savāktie dati tiek pārsūtīti uzņēmumam Google.

ReCAPTCHA analīzes pilnībā darbojas fonā. Vietnes apmeklētāji netiek informēti, ka notiek analīze.

Datu apstrāde notiek, pamatojoties uz GDPR 6. panta 1. punkta f apakšpunktu. Vietnes operatoram ir likumīgas intereses aizsargāt savus tīmekļa piedāvājumus no ļaunprātīgas automatizētas spiegošanas un no surogātpasta.

Lai iegūtu papildinformāciju par Google reCAPTCHA un Google konfidencialitātes politiku, skatiet šīs saites: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ un https://www.google.com/recaptcha/intro/android. html.

 

6. Biļeteni

biļetena dati

Ja vēlaties saņemt vietnē piedāvāto biļetenu, mums ir nepieciešama jūsu e-pasta adrese, kā arī informācija, kas ļauj mums pārbaudīt, vai esat norādītās e-pasta adreses īpašnieks un piekrītat saņemt informatīvais izdevums. Papildu dati netiek vākti vai tiek vākti tikai brīvprātīgi. Mēs izmantojam šos datus tikai pieprasītās informācijas nosūtīšanai un nenododam to trešajām personām.

Ja piedalīsities seminārā, tad dalībnieku sarakstā tiks ierakstīta pilsēta, kurā dzīvojat un telefona numurs un nosūtīts Jums pa e-pastu, lai organizētu braucienus. Jūsu pasta adrese tiks nosūtīta arī attiecīgajam konferenču centram rēķina izrakstīšanas nolūkā.

Informatīvā izdevuma reģistrācijas veidlapā ievadīto datu apstrāde notiek tikai uz jūsu piekrišanas pamata (DSGVO 6. panta 1. punkts). Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu datu glabāšanai, e-pasta adresei un to izmantošanai biļetena nosūtīšanai, piemēram, izmantojot informatīvā izdevuma saiti "atrakstīties". Atcelšana neskar jau notikušo datu apstrādes darbību likumību.

Datus, kurus esat glabājis pie mums, lai abonētu biļetenu, mēs glabāsim līdz brīdim, kad atteiksieties no jaunumu izdevuma, un dzēsīsim pēc biļetena atcelšanas. Dati, ko mēs glabājam citiem mērķiem (piemēram, dalībnieku zonas e-pasta adreses), netiek ietekmēti.

 

7. Spraudņi un rīki

YouTube

Mūsu vietnē tiek izmantoti spraudņi no Google pārvaldītās YouTube vietnes. Vietnes operators ir YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Ja apmeklējat kādu no mūsu lapām, kas aprīkotas ar YouTube spraudni, tiks izveidots savienojums ar YouTube serveriem. YouTube serveris tiek informēts, kuras mūsu lapas esat apmeklējis.

Ja esat pieteicies savā YouTube kontā, jūs ļaujat pakalpojumam YouTube piešķirt jūsu sērfošanas paradumus tieši jūsu personīgajam profilam. Varat to novērst, atsakoties no sava YouTube konta.

YouTube tiek izmantots, lai nodrošinātu mūsu tiešsaistes piedāvājumu pievilcīgu prezentāciju. Tas atspoguļo likumīgas intereses VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta nozīmē.

Papildinformāciju par lietotāju datu apstrādi var atrast YouTube datu aizsardzības deklarācijā: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

Google tīmekļa fonti

Šī vietne izmanto tā sauktos tīmekļa fontus, ko nodrošina Google, lai vienotu fontu attēlojumu. Atverot lapu, pārlūkprogramma ielādē nepieciešamos tīmekļa fontus pārlūkprogrammas kešatmiņā, lai pareizi parādītu tekstu un fontus.

Šim nolūkam jūsu izmantotajai pārlūkprogrammai ir jāsavieno ar Google serveriem. Tas sniedz Google informāciju, ka mūsu vietnei tika piekļūts, izmantojot jūsu IP adresi. Google tīmekļa fonti tiek izmantoti, lai nodrošinātu vienotu un pievilcīgu mūsu tiešsaistes piedāvājuma prezentāciju. Tas atspoguļo likumīgas intereses VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta nozīmē.

Ja jūsu pārlūkprogramma neatbalsta tīmekļa fontus, dators izmantos standarta fontu.

Plašāku informāciju par Google tīmekļa fontiem varat atrast vietnē https://developers.google.com/fonts/faq un Google konfidencialitātes politikā: https://www.google.com/policies/privacy/.

 

Google kartes

Šī vietne izmanto Google Maps karšu pakalpojumu, izmantojot API. Pakalpojumu sniedzējs ir Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Lai izmantotu Google Maps funkcijas, ir nepieciešams saglabāt savu IP adresi. Šī informācija parasti tiek pārsūtīta uz Google serveri ASV un tur glabāta. Šīs vietnes nodrošinātājs nevar ietekmēt šo datu pārsūtīšanu.

Google Maps tiek izmantots, lai atraktīvi prezentētu mūsu tiešsaistes piedāvājumus un atvieglotu mūsu norādīto vietu atrašanu vietnē. Tas atspoguļo likumīgas intereses VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta nozīmē.

Plašāku informāciju par lietotāju datu apstrādi varat atrast Google datu aizsardzības deklarācijā: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Atpakaļ