Komanda

Baltijas Biodanzas skolas direktors:

Prof.Dr.habil. Markus Štuks, Vācija (Marcus Stueck) - ir psiholoģijas profesors Leipcijas universitātē un viens no pasaules vadošajiem pētniekiem zinātniski pamatotajā biocentriskās psiholoģiskās veselības pārvaldības jomā. Viņš ir Starptautiskās Biocentriskās pētniecības akadēmijas Leipcigā dibinātājs. Kopā ar kolēģiem no piecām universitātēm viņš izveidoja pētījumu un bija galvenais tēmu redaktors tēmai “Biocentriskā veselības attīstība un COVID19”, kas publicēts augsti novērtētajā psiholoģijas zinātnes žurnālā “Frontiers in Psychology”. Par zinātnisko doktora darbu par Biodanza metodi kopā ar Leipcigas universitātes pasniedzējiem viņš 2005. gadā saņēma Vācijas zinātnisko balvu “Caseaneum” Donauvortā/Minhenē. M.Štuks ir pasaulē pazīstams un iemīļots skolotājs. Viņš ir Baltijas Biodanza skolas izveidotājs (2010. gada janvārī, Rīgā) un direktors. Baltijas Biodanza skolā šobrīd mācās jau ceturtā jauno skolotāju paaudze. 

 

Didaktiskie skolotāji:

Anete Raikova - pirmās Baltijas Biodanza skolas absolvente, sertificēta Biodanza skolotāja. Biodanza didaktiskā skolotāja. Maģistra grāds psiholoģijā. Pozitīvās psihoterapijas virziena terapeite. Biodanza metodes ietvaros strādā gan ar pieaugušajiem, ar bērniem. Biodanza darba pieredze ar pieaugušajiem un ar bērniem ar garīgās veselības traucējumiem klīniskajā vidē. Biodanza nodarbības vada kopš 2012.gada. Latvijas Biodanza skolotāju asociācijas valdes locekle. Pasniedzēja Baltijas Biodanza skolā.

Vineta Grīvza - pirmās Baltijas Biodanza skolas absolvente, sertificēta Biodanza skolotāja. Biodanza didaktiskā skolotāja. Maģistra grāds psiholoģijā. Pozitīvās psihoterapijas virziena terapeite. Maģistra grāds ekonomikā. Biodanza metodes ietvaros strādā gan ar pieaugušajiem, gan bērniem. Biodanza nodarbības vada kopš 2012.gada. Latvijas Biodanza skolotāju asociācijas valdes locekle. Pasniedzēja Baltijas Biodanza skolā.

Diāna Stūrmane - pirmās Baltijas Biodanza skolas absolvente, sertificēta Biodanza skolotāja. Biodanza didaktiskā skolotāja. Maģistra grāds jurisprudencē MBA (master business administration). Biodanza darba pieredze ar pieaugušajiem un ar bērniem ar garīgās veselības traucējumiem klīniskajā vidē. Biodanza nodarbības vada kopš 2012.gada. Latvijas Biodanza skolotāju asociācijas valdes locekle. Pasniedzēja Baltijas Biodanza skolā.

 

Pasniedzēji:

Kristiāna Kalniņa - pirmās Baltijas Biodanza skolas absolvente, sertificēta Biodanza skolotāja. Maģistra grāds veselības aprūpē. Mākslas terapeits ar specializāciju "Deja un kustība". Profesionālais bakalaura grāds Māszinībās. Biodanza nodarbības vada kopš 2012.gada. Vada izglītojošas Biodanza meistarklases un seminārus pieaugušajiem, bērniem un ģimenēm. Latvijas Biodanza Skolotāju asociācijas valdes locekle. Baltijas Biodanza skolas procesu atbalstošais skolotājs.  

Anita Čapkovska - pirmās Baltijas Biodanza skolas absolvente, sertificēta Biodanza skolotāja. Maģistra grāds darba aizsardzībā. Profesionālā augstākā izglītība tirgzinībās, komercdarbībā un tiesību zinātnēs. Biodanza nodarbības Limbažos vada kopš 2012.gada. Vada izglītojošas Biodanza meistarklases un nodarbības. Baltijas Biodanza skolas procesu atbalstošais skolotājs. 

Antra Sloka-Jakovļeva - otrās Baltijas Biodanza skolas absolvente, sertificēta Biodanza skolotāja. Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā. Praktiskā psihologa diploms. Eksistenciālā virziena un grupu psihoterapeite. Biodanza nodarbības pieaugušajiem vada kopš 2016.gada. Ikdienā konsultē pieaugušos individuāli, veido un vada praktiskus seminārus un terapijas grupas personības attīstībai, emocionālai veselībai un garīgai izaugsmei. Baltijas Biodanza skolas procesu atbalstošais skolotājs. 

Andris Laugalis

 

Organizēšana:

Linda Tabore (koordinators)

Ilze Akmentiņa (web komunikācija)

 

Regulāri aicinām starptautiskus biodanza skolotājus viesnodarbībās.

Atpakaļ