Komanda

Baltijas Biodanzas skolas direktors:

Prof.Dr.habil. Markus Štuks, Vācija (Marcus Stueck) 

 

Didaktiskie skolotāji:

Anete Raikova

Vineta Grīvza

Diāna Stūrmane

 

Pasniedzēji:

Kristiāna Kalniņa

Anita Čapkovska

Antra Sloka-Jakovļeva

Andris Laugalis

 

Organizēšana:

Linda Tabore (koordinators)

Ilze Akmentiņa (web komunikācija)

 

Regulāri aicinām starptautiskus biodanza skolotājus viesnodarbībās.

Atpakaļ