VIII Baltijas Biodanza festivāls / VIII Baltic Biodanza Festival 15.-17.maijā 2020

Scroll down to english language

 

LV
Baltijas Biodanza skola un Latvijas Biodanza skolotāju asociācija ielūdz uz VIII Baltijas Biodanza festivālu, kas notiks 2020. gada 15.-17. maijā pasākumu studijā “Padejosim”, Rīgā.

MŪSDIENĪGA PIEEJA VESELĪBAI, IZAUGSMEI UN SOCIĀLAJAI TRANSFORMĀCIJAI

 

FESTIVĀLA PROGRAMMA:
katrā festivāla daļā ir ietverts seminārs/lekcija un praktiskā nodarbība:
I Sociālā identitāte, autentiskums, izpausme, mūsdienu izglītība, iekļaušana un vērtības
II Attiecības, kontakti, uz ķermeni un kustībām vērsta mācīšanās
III Rehabilitācija, veselības veicināšana un profilakse, klātbūtne un mijiedarbība

VIETA:
Pasākumu studija "Padejosim", Brīvības gatve 401C, Rīga. http://padejosim.lv/pasakumi-studija/

 

MAKSA par dalību festivālā:
Pilna dalības maksa - 90 eiro
Samaksājot līdz 1.martam - 60 eiro
Samaksājot no 1.marta līdz 1.maijam - 70 eiro
Ja piedalies tikai piektdien - 20 eiro
Ja piedalies tikai svētdien - 45 eiro

 

Maksu pārskaitīt uz kontu:
Latvijas Biodanza skolotāju asociācija
Reģ.Nr. 40008217276
Konta Nr: LV58HABA0551037680078
Swedbanka

Vairāk informācijas: lbsa.valde@biodanzalatvia.lv

PAPILDUS INFORMĀCIJA SEKOS..


ENG
Baltic Biodanza School and Latvian Biodanza Teachers Association invites you to the 8th Baltic Biodanza Festival on the 15th till 17th May, 2020.

MODERN APPROACH TOWARDS HEALTH, GROWTH AND SOCIAL TRANSFORMATION

BRIEF FESTIVAL PROGRAM: (included the Conference and a vivencia):
I Social Identity, authenticity, expression, modern education, inclusion and values
II Relationships, contact, body and movement oriented learning
III Health promotion and illness prevention


Where: Event studio "Padejosim", Brivibas gatve 401C, Riga. http://padejosim.lv/pasakumi-studija/

Investment:
Full price (Friday - Sunday) 90 eur
Early payment up to 1 March - 60 eur
Early payment 1.03 - 1.05 - 70 eur
Only Friday ticket - 20 eur
Only Sunday ticket - 45 eur

Bank Account for payment in advance:
Latvijas Biodanza skolotāju asociācija
Reg.No. 40008217276
Acoount No.: LV58HABA0551037680078
Swedbanka


More information: lbsa.valde@biodanzalatvia.lv

Atpakaļ