Pievienojies skolotāju apmācībai! Identitāte un integrācija

Baltijas Biodanza skola joprojām aicina visus interesentus pievienoties 4.mācību grupai. Ir iespēja arī tikai izmēģināt!


Šī mācību nedēļas nogales tēma "Identitāte un integrācija", kuru vadīs Anete Raikova (Latvija), biodanza didaktiskā skolotāja. Kad esam saiknē ar sevi, savas identitātes apziņa ir aizkustinoša pieredze justies dzīvam. Vai vienmēr jūtamies saiknē ar to, kas esam?


Identitāte nav tikai doma, tā ir fiziska pieredze, kas pārstāv visu ķermeņa sajūtu summu, kas cilvēkam nepārtraukti apliecina, ka tas ir dzīvs. Tā atklājas caur otru (citādo) un tas ir nebeidzams process, kur integrācija ir dzīves vajadzība sasniegt tās maksimālo izpausmi – dzīvības pilnības izpausmi.


Biodanza teorētiskajā modelī vitālais dzīves impulss vienmēr tiecas integrācijas virzienā. Savā kustībā tas ir dzīvs – tas aicina ne tikai palikt konceptos, bet atrast sevi tajā. Katru reizi ir ko ieraudzīt sevī - kur es esmu savā dzīves dejā; kā tuvojos integrācijai - saskaņotībai un harmonijai sevī. Caur kustību mēs varam aktivizēt sevī mūsu identitātes kodolu, atgriezt saikni un pieredzēt sevi kā neatkārtojamu radību, kas rezonē ar visu dzīvo un ir ar to cieši saistīts.

KAD: 2022.gada 9.-10.jūlijā
KUR: Miera ielā 36, Rīga
MAKSA:
- Par telpām 5-7eur (maksa dalās uz dalībnieku skaitu)
UN
- Biodanza skolas studentiem 150eur
- citiem interesentiem 110eur (ja tomēr izlemj pievienoties apmācībai, tad jāsamaksā starpība)


OBLIGĀTI JĀPIESAKĀS: info@biodanza.lv vai tel.20130000 (Linda)

Atpakaļ