M.Stueck tiešsaistes lekcija "Biodanza metodes integrācijas koncepts"

Laipni lūgti uz jaunu tikšanos otro 6 lekciju ciklu “Atgūt dzīves vieglumu – no teorijas uz praksi”, kurā turpināsim pirmajā lekciju ciklā “Atgūt dzīves vieglumu - no ierobežojumu spriedzes uz jaunu atvērtību!” aizsāktās tēmas.


11.janvārī plkst.19:30 ~ 21:00 bezmaksas tiešsaistē tiekamies pirmajā lekcijā “Uz redzēšanos un laipni lūgti uz jaunu tikšanos – Biodanza metodes integrācijas koncepts” aicinām izzināt būtiskāko par soļiem, kā integrēt dzīvi mūsu dzīvē, kā to ierosināja Biodanza pamatlicējs Rolando Toro. Lekciju lasīs prof.dr.habil.Marcus Stueck (Vācija), Baltijas Biodanza skolas Latvijā direktors, Veselības un darba akadēmijas zinātniskais direktors Vācijā, Leipcigā.


"Mēs neesam savas pagātnes sekas, bet gan savu iespēju potenciāls." Rolando Toro
Aicinām atvērt savu iespēju potenciālu, izzinot katru tēmu četros veidos, jo katrai prezentācijai būs 4 daļas: teorija, prakse, refleksija un noslēguma daļa.


Teorijā un praksē iepazīsim ķermeņa, dvēseles un prāta integrāciju, un kustībā ar mūziku piedzīvosim šo integrāciju sevī. Šajā periodā būtiski ir atzīt, ka īpaši “smago” sajūtu integrācija ir svarīga līdzsvarotai psihosomatiskajai veselībai.


Refleksijai ir būtiska nozīme integrācijas procesā - tāpēc refleksijas daļā varēsim ieklausīties citu cilvēku pieredzē un sajust sevi.


Savukārt noslēguma daļā uzzināsim kā šīs zināšanas izmantot savā ikdienas dzīvē.


Lekcijas notiks tikai tiešsaistē slēgtā grupā un lekcijas video ieraksts NEBŪS pieejams vēlākai izmantošanai.


Piesakoties, atsūtīsim Zoom pieejas linku.


Pieteikšanās: info@biodanza.lv vai tel. 20130000 (Linda).


Organizē Baltijas Biodanza skola un Latvijas Biodanza skolotāju asociācija.

Atpakaļ