Biodanza mitoloģiskie un filozofiskie aspekti 16.-17.martā

Scroll down for English language

 

Baltijas Biodanza skola aicina uz semināru "Biodanza mitoloģiskie un filozofiskie aspekti” ar Unni Heim (Norvēģija) 2019.gada 16. -17.martā. 

Caur Biodanza ir iespēja piekļūt mītiem un arhetipiem kolektīvajā zemapziņā, jo dejas pieredze ļauj piekļūt dziļi paša neapzinātam potenciālam.

Kolektīvā bezapziņa piemīt katram cilvēkam, tā ir kopīga visai cilvēcei, savukārt personīgā bezapziņa ir individuāla, tajā ietilpst viss, ko cilvēks ir pieredzējis.

Kolektīvo bezapziņu K.G. Jungs salīdzinājis ar zemes dzīlēm, kurās iesniedzas koka saknes, uz kurām balstās psihe un arī tās virsējais slānis – apziņa. Cilvēces kolektīvajā bezapziņā notiekošie procesi ietekmē visu cilvēku dzīvi. Kolektīvās bezapziņas satura veidotājus K. G. Jungs nodēvēja par arhetipiem.

Savās autobiogrāfiskajās pārdomās K. G. Jungs izteicis domu, ka mītu un kolektīvās bezapziņas arhetipu izpētei, ko viņš veicis teorētiskā līmenī, jāiegūst arī fiziskā dimensija, kam būtu būtiska nozīme terapijā. Biodanza autors Rolando Toro, pamatojoties uz arhetipu teoriju, izveidojis īpašas dejas personības integrācijai.

 

Šajā seminārā Jums būs iespēja uzzināt vairāk par biodanza metodi, gūt ieskatu mitoloģijas pasaulē, kā arī iegūt praktisku pieredzi.

Aicinām uz šo īpašo teorētisko un praktisko semināru, kuru vadīs Unni Heim (Norvēģija). Unni ir Norvēģijas biodanza skolas direktore. Kopš 2006.gada viņa māca Biodanza metodi dažādās valstīs - Nīderlandē, Francijā, Zviedrijā, Čehijā un Anglijā.

 

Semināra norises vieta: Rīgas Avotu pamatskola, Avotu ielā 44, Rīgā

Maksa par 2 dienām: 130 EUR

 

Pieteikties: balticbiodanza@gmail.com; tel. 26408889 (Diāna)

 

ENG

Baltic Bidanza School invites to the workshop Mythological and Philosophical Aspects of Biodanza
Unni Heim (Norway) 16 - 17 March 2019.

You are welcome to access to myths and archetypes of collective underconscious.
Dancing and experiencing myths and archetypes an individual becomes able to access his or her own potencial.

Weekend will be led by Unni Heim (Norway), the director of Biodanza School of Norway who teaches Biodanza method in different countries: the Netherlands, France, Sweden, the Check Republic and England since 2006.

Venue: Riga Primary School, 44 Avotu Street, Riga
Weekend fee: 130 EUR

 

Apply for the weekend: balticbiodanza@gmail.com ; +371 26408889 (Diana)

Atpakaļ