Biodanza metode

Biodanza®, Latvijā pazīstama arī kā BIODEJA, ir unikāla personības attīstības, fiziskās, psihiskās un sociālās veselības pilnveidošanas metode, kuras teorētiskā modeļa pamatā ir ideja par visu dzīvo sistēmu atjaunošanās un pašregulācijas iespēju.

Biodanza® ir metodes orģinālnosaukums, ar kuru tā ir pazīstama vairāk kā 50 pasaules valstīs kopš pagājušā gadsimta septiņdesmitajiem gadiem.

 

Biodanza® metode ietver plašas zināšanas antropoloģijā, bioloģijā, fizioloģijā, neirozinātnēs, kinezioloģijā, psiholoģijā, psihoterapijā, u.c. Metodes vispusīgā emocionāli, fiziski un sociāli atveseļojošā iedarbība ir pierādīta daudzos zinātniskos pētījumos. Idejas autors un izveidotājs ir čīlietis Rolando Toro Araneda (1924 – 2010) - psihologs, psihoterapeits, biologs, antropologs, zinātnieks un mākslinieks.

Metodes nosaukums veidots no “Bio” - dzīve, bioloģiska izcelsme, dzīvība, visa kopums un “Danza” – izpausme, kustība ar nozīmi, deja.

 

Ar ko Biodanza® ir īpaša?

Tā izmanto 4 svarīgas pieejas, kuras izmanto arī citas metodes, taču šeit tās darbojas vienlaicīgi, ļaujot sasniegt patiesu un dziļu efektu. Tās ir:

1. Kustības 

2. Mūzika 

3. Emocijas 

4. Sadarbība grupā

Pēc Biodanza®  autora Rolando Toro uzskata, ikvienam indivīdam piemīt iedzimts ģenētiskais pamatpotenciāls, kuru raksturo piecas līnijas: vitalitāte, afektivitāte, kreativitāte, seksualitāte, transcendence. Visbūtiskākais ir līdzsvars starp šīm līnijām. Ikvienā vivencijā sajutīsiet katru no šīm līnijām, taču viena vai divas no tām katreiz būs dominējošākas, atbilstoši vivencijas tēmai:

1. Vitalitāte - dabisks dzīvesprieks, spēja just savu enerģiju, intensīvi uztvert pasauli visā tās daudzveidībā. Lai mums būtu garīga un fiziska veselība, vispirms jātraisa sava vitalitāte, kas palīdz sniegties pretī savā dzīvē nepieciešamajam, sasniegt savas vēlmes, realizēt sapņus.

2. Afektivitāte - spēja būt maigam un jūtīgam ik dzīves brīdi, just un novērtēt mirkļa unikalitāti un vienreizīgumu. Kad dzīvē satiekam "Kādu", mums ir nepieciešamas spējas izrādīt simpātijas un justies pieņemtam. Lai iejustos otra cilvēka vietā, nepieciešama dabiska empātija un afektivitāte.

3. Kreativitāte (radošums) - spēja būt dabiski radošam katru dzīves dienu, ik dzīves mirkli. Mums katram pašam ir  jāveido attiecības ar dzīvi, ar citiem cilvēkiem šajā brīdī, radot potenciālu nākotnei. Kreativitāte ir veids, kā mēs spējam radīt un dzīvot savu dzīvi, būt  ieinteresēti un justies laimīgi veidojot dzīvi kopā ar citiem.

4. Seksualitāte -  dabiska spēja baudīt ik dzīves mirkli fiziski un emocionāli, gūt baudu no spējas justies dzīvam. Seksualitāti varam sajust un izpaust ikvienās attiecībās, ikvienā darbībā, ikvienā  dzīves aspektā, ko veicam savā ikdienā: katrā kustībā, sajūtot pasauli ar savām maņām, satiekot citus. Seksualitāte izpaužas  smaidā, žestā, maigā rokas tvērienā. Caur biodeju  pamazām atklājam daudz sīku nianšu, kas palielina dabisko seksualitāti un spēju būt intimitātē.

5. Transcendence - spēja būt pāri savam personīgam EGO, lai sasniegtu augstāku līmeni un integrāciju ar dzīvi, dabu, Visumu. Transcendence ir brīdis, kad izejam ārpus savām robežām. Tas ir solis ārpus šī brīža - atvēršanās paplašinātam cilvēciskajam potenciālam.

Atpakaļ